Stig Engzell
Mail: info@textbolaget.com
Telefon: 040-15 55 84
Mobil: 0707-19 22 32
Om Textbolaget
Textbolaget är ett frilansföretag i skrivarbranschen som funnits sedan år 2000. Vi vänder oss till kunder som vill ha hjälp med text och bilder i olika sammanhang. Företagets säte är Limhamn och kontoret finns på Sveagatan 55 A.

Exempel på kunder är magasin, specialtidningar, företag, men också privatpersoner. STIG ENGZELL, företagets ägare, har en gedigen journalistisk erfarenhet, främst från dagstidningar. Han har också arbetat med information på förpackningsföretaget PLM (numera Rexam) och på Cementa (numera Heidelberg Cement). Stig har jobbat med både intern och extern information och gjort personal- och kundtidningar.

Vårt journalistiska bevakningsområde innefattar Skåne, Blekinge, södra Småland, och i utlandet, Danmark, Rûgen och norra Tyskland. De nordiska länderna i övrigt, bevakas vid beställning.